bannerสำนักงานทนายความ เอส. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล
S.P. INTERNATIONAL LAW OFFICE
ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกลั่นแกล้ง ถูกโต้แย้งสิทธิ์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม
เรา....สำนักงานทนายความ เอส.พี. ฯ ยินดีให้บริการ
 
บริการของเรา
- ปรึกษาอรรถคดี และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร
- ติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน
- สืบทรัพย์ หรือบังคับคดี
- จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทจำกัด
- จัดทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ฯลฯ
- รับเป็นที่ปรึกษาประจำบริษัท
- จัดทำหนังสือการขออนุญาตทำงานในประเทศ (สำหรับชาวต่างชาติ)

เชิญปรึกษาทีมนักกฎหมายระดับมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ และความรับผิดชอบ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวัชระพงศ์ (ทนายความ)
ที่อยู่ 52/107-108 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
โทร. 0-2735-4418 โทรสาร. 0-2735-4418
E-Mail : lawoffice@interguard.co.th