บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัท จอห์น – ปอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยชายและหญิงที่มีคุณภาพ โดยพนักงานได้ผ่านการฝึกอบรมจากฝ่ายฝึกอบรมของทางบริษัท ฯ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักสูตรมาตรฐานสากล


 
สนใจใช้บริการติดต่อได้ที่ ฝ่ายการตลาด
โทร. 0-2735-2904-5  ต่อ  114 ,115